All functions

igamma()

(Upper) Incomplete Gamma Function

pcondigcop() qcondigcop() qcondigcop21() pcondigcop21() pcondigcop12() digcop() logdigcop() pigcop() rigcop() riglcop()

IG Copula Family Functions

igl_gen() igl_gen_D() igl_gen_DD() igl_gen_inv()

Generating function for the IGL copula family

qcondiglcop() pcondiglcop() qcondiglcop21() pcondiglcop21() pcondiglcop12() qcondiglcop12() diglcop() piglcop()

IGL Copula Family Functions

interp_gen() interp_kappa() interp_kappa_inv() interp_gen_D1() interp_gen_inv()

Interpolating Functions

igl_kappa() igl_kappa_D()

Kappa version of generating function